Recension

Sommarö-Seuran vuosikirja 2009 Sommarö-Sällskapets årsbok 2009

Soittamalla opiston kansliaan puh. Ilmoittautua voi myös Nikkilän opistotalolla ja Söderkullan kirjastolla klo ja Du kan också anmäla dig i Nickby instituthus eller i Söderkulla bibliotek den kl och Nikkilässä voi ilmoittautua Sipoon pääkirjastolla kunnan infossa ja Söderkullassa Söderkullan palvelupisteessä kirjastolla infon aukioloaikoina. Förhandsanmälan via e-post beaktas fr. Opistoa ylläpitää Sipoon kunta. Opetusta valvoo opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus tapahtuu joko suomen- tai ruotsin kielellä, tai kurssit ovat kaksikielisiä. Kurssit ovat avoimia kaikille koulutustaustasta riippumatta. Opistossa voit lisätä tietojasi ja taitojasi, kouluttaa itseäsi ja rikastuttaa vapaa-aikaasi. Sipoon opisto on osa kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut yksikköä, jota johtaa Anne Laitinen.

Museets utställningar

Hyvinkään taidemuseon toiminnallinen kokoelmanäyttely ja oppimisympäristö on toiminnallinen näyttelytila Taidelabra. Taidelabra - Hyvinkään taidemuseon toiminnallinen näyttelytila Taidelabra on kokeileva, kokonaisvaltainen, kokemuksellinen ja toiminnallinen näyttelytila. Taidelabra luo museopedagogiikan ja taidekasvatuksen lähtökohdista uudenlaisia lähestymistapoja taiteen katsomiseen, kokemiseen ja ymmärtämiseen. Oman tekemisen ja kokeilemisen kautta avautuu uusia näkymiä taidehistoriaan, kulttuuriperintöön ja siihen, mitä kaikkea museotyö voi olla. Lisäksi Taidelabra nostaa esiin taiteeseen, taiteilijoihin acceptera taiteen tekemiseen liittyviä taustoja sekä madaltaa kynnystä astua museoon. Taidelabra on sekä kokoelmanäyttely että oppimisympäristö samassa tilassa. Taidelabrassa hyödynnetään perinteisten moniaististen keinojen lisäksi myös uutta tekniikkaa ja digitaalisia sovelluksia. Lasten ja nuorten lisäksi myös aikuisia puhutellaan uusien näkökulmien kautta.

Leave a Reply

Back to Top